MERAM YENİLENEBİLİR ENERJİ

Meram Yenilenebilir Enerji ve Organik Gübre Tesisleri Konya ili, Meram İlçesi sınırları dahilinde, 60 dekar arazi üzerinde kurulmaktadir. İnşaatının 2020 yılında bitirilmesi planlanan tesisler aşağıdaki ünitelerin birbirine tam entegrasyonu ile kurulmaktadır.

 • 1- Biyogaz tesisi
 • 2- Katı organomineral gübre fabrikası
 • 3- Sıvı organik gübre fabrikası

 

Biyogaz Tesisi:

 • Elektrik üretim kapasitesi : 6 MW
 • Kapasite kullanım faktörü : %80
 • Reaktör sayısı : 5 adet
 • Gaz motoru sayısı : 4 adet
 • Çalışma prensibi : Mezofilik
 • Desülfirizasyon ünitesi : Bakteriyolojik
 • Çalışma grafiği : 7 gün / 24 saat

 

Tesis hammadeleri (girdileri):

 • Tavuk ciftliği atıkları
 • Büyükbaş hayvan atıkları
 • Saman
 • Kostikli süt fabrikası atıkları
 • Mezbaha atıkları
 • Diğer organik endüstriyel atıklar

 

Katı Organomineral Gübre Fabrikası:

Tesis hammadeleri (girdileri):

 • Biyogaz Tesisi Posası
 • Biyogaz jeneratörleri eksoz gazıyla ısıtılmış sıcak hava
 • Biyogaz jeneratörleri ceket soğutmasından elde edilen sıcak su

 

Tesis çıktıları:

 • Kuru, granül, hijyenik, stabilize organomineral gübre

 

Sıvı Organik Gübre Fabrikası:

Tesis hammadeleri (girdileri):

 • Biyogaz tesisi atık suyu
 • Biyogaz jeneratörleri eksoz gazıyla ısıtılmış sıcak hava
 • Biyogaz jeneratörleri ceket soğutmasından elde edilen sıcak su

 

Tesis çıktıları:

 • %40 katı madde oranında, hijyenik, stabilize, organik sıvı gübre