ATIK BERTARAFI

Organik evsel, sanayi ve tarım atıklarının çevreye zarar vermeden ve sosyal sorunlara yol açmadan ekonomik yöntemlerle bertaraf edilmesi, özellikle ülkemizin son yıllardaki nüfus, sanayileşme ve kentleşme hızındaki artışa paralel olarak önemli bir problem halini almıştır.

Organik atıkların bertarafı konusunda dünya üzerinde kullanılmakta olan başlıca yöntemler şu şekildedir:

Altaca Enerji olarak Gönen Yenilenebilir Enerji Tesislerimizde, tamamen çevre dostu proses koşulları altında, anaerobik sindirim yöntemini kullanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı bertaraf hizmetleri vermekteyiz. Özellikle büyük ölçeklerdeki tarım atıkları ve organik fabrika atıkları bertarafı alanında ihtiyacın giderilmesi için çok hızlı reaksiyon gösterip ekonomik çözümler sunabilen bir organizasyona sahibiz. Organik atıkları kurallı bir şekilde bertaraf ederek sağladığımız katkıları ve artılarımızı şu şekilde sıralayabiliriz:

Uygun şekilde işlem görmemiş atıklar; yer altı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine, çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve mikropların taşınmasına neden olur. Tesislerimizde kullanılan organik atık bertaraf yöntemleriyle bu olumsuzlukların tümüyle ortadan kaldırılması mümkün olmaktadır. Çalışmalarımız sonucu:

 

  • Artış hızı katlanarak büyüyen organik atıklar, ekosisteme geri kazandırılmaktadır.
  • Doğru işlenmediği zaman bir çevre felaketi oluşturma riski taşıyan organik atıklar, artı değere dönüştürülmekte, ülkemiz ekonomisine ciddi oranda katkı sağlanmaktadır.
  • Organik atıkların bertarafı işletmeleri ciddi bir finansman yükü altına sokmadan makul bedeller karşılığında gerçekleştirilmektedir.
  • AB uyum sürecinde Türkiye'nin kendini geliştirmesi gereken konulardan birisi olan katı atık yönetiminde üzerimize düşen görev başarıyla yerine getirilmektedir.
  • Yaptığımız çalışmalar toplumun genelinde çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlamakta, kimi zaman bilinçli olarak kimi zaman da tesis yetersizliği nedeniyle istemeden de olsa uygulanan olumsuz yöntemlerden vaz geçilmesi konusunda çok önemli bir itici güç oluşmaktadır.