CATLIQ DEMO TESİSİ

Altaca Enerji tarafından geliştirilmiş ve patentlenmiş olan Catliq teknolojisinin demo ölçeğindeki ilk endüstriyel uygulaması Gönen Yenilenebilir Enerji A.Ş. tesislerinde hayata geçirilmiştir. Tesisin projelendirilmesi Altaca Enerji mühendisleri, inşaatı ise Altaca İnşaat proje ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Teknolojinin Arka Planı:

Doğada bulunan tüm doğal hidrokarbonlar (ham petrol, doğal gaz, kömür...) organik maddelerin bozunması ile oluşmuştur. Çamurlara karışan canlı kalıntılarının içerdiği karmaşık hidrojen ve karbon molekülleri jeolojik zaman içerisinde, ısı ve basınç etkisiyle parçalanıp hidrokarbonları oluşturmuşlardır.

Catliq teknolojisinde organik maddelerin molekül yapısında bulunan C (Karbon), H (Hidrojen), O (Oksijen), N (Azot) gibi elementlerin arasındaki bağlar yüksek sıcaklık basınç ve özel katalizörler yardımıyla havasız ortamda kırılmakta ve C (Karbon) atomlarının sentetik yakıt oluşturacak şekilde yeniden zincirler oluşturması endüstriyel ortamda sağlanmaktadır.

Organik maddelerin bünyesindeki mineraller ve su sentezlenen petrolden ayrıştırılarak yararlı ürünler haline geri kazanılmaktadır.

Doğada milyonlarca yıl alan bu süreç Catliq prosesinde 30 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşmektedir.

Ekip Çalışması

Altaca Enerji mühendisleri, Catliq Teknolojisi'nin geliştirilmesi çalışmasında TÜBİTAK MAM ve Boğaziçi Üniversitesi ile beraber çalışmaktadır. Catliq teknolojisinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK TEYDEB programı çerçevesinde destek kapsamına alınmıştır.

 

Catliq Tesisi Hammaddesi (Girdiler)

  • Biyogaz tesisi katı posası
  • Biyogaz tesisinde üretilen buhar
  • Orman atıkları, kanalizasyon çamurları, tarım atıkları, gıda tesisi atıkları, organik evsel atıkları, muhtelif biyokütle kaynakları

 

Catliq Tesisi Çıktıları

  • Sentetik Petrol
  • Mineral Gübre (Organik gübre hammaddesi)
  • Deşarj kriterine uygun su