PETROL VE DİĞER ÜRÜNLER

Catliq prosesi ıslak organik atıkları ve biyokütleleri dört farklı ürün grubuna dönüştürür.

  • Petrol
  • Gaz
  • Mineraller (fosfor vb)
  • Atık su

Catliq petrolü 35MJ/I kalorifik değere sahip bir tür ham petroldür. Bu yeşil petrol, doğal fosil petrolü ile karıştırılarak veya karıştırılmadan rafine edilerek doğal petrol ürünlerine eşlenik amaçlarla kullanılabilir. Proses sonucunda çıkan gaz ise prosesin dahili ısıtmasında kullanılır. Su ve mineraller ise oldukları gibi kullanılabildikleri gibi prosesin ileri aşamalarında çıkan ürünlerin değerlerini maksimize etmek için de kullanılabilirler.