DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 

  • Fermantörde (üretim tankı-sindireç) kesinlikle oksijen bulunmamalı,
  • Antibiyotik almış hayvansal atıklar üretim tankına alınmamalı,
  • Deterjanlı organik atıklar üretim tankına alınmamalıdır,
  • Ortamda yeni bakteri oluşturulması ve büyümesi için yeterli miktarda azot bulunmalı,
  • Üretim tankında asitlik 7,0 - 7,6 arasında olmalı,
  • Metan bakterileri için substratta (S) sirke asidi cinsinden organik asit konsantrasyonu 500 - 1500 mg/litre civarında olmalı,
  • Fermantör sıcaklığı 35 ºC veya 56 ºC de sabit tutulmalı,
  • Üretim tankına ışık girmemeli ve ortam karanlık olmalı,
  • Üretim tankında minimum %50, optimum %90 oranında su olmalı,
  • Ortamda metan bakterilerinin beslenmesine yetecek kadar organik madde parçalanmış-öğütülmüş olarak bulunmalıdır.