VİZYONUMUZ

Ülkemizin enerji konusunda yapması gereken çok işi ve kat etmesi gereken uzun bir yolu olduğu açıktır. Önceliğimiz sürdürülebilir ve toplum çıkarlarını gözeten, çevreye saygılı, uzun dönemde güvenli bir şekilde temin edilebilecek kaynaklara dayanan ve stratejik yapısı güçlü bir enerji sistemi oluşturmaktır.

Bilindiği gibi gelişmiş ülkelerin enerji stratejilerinin en başında fosil yakıtlara dayalı enerji üretimini minimize ederken yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiyi desteklemek ve yenilenebilir enerjinin fosil yakıtların yerini almasını sağlamak gelmektedir. Altaca Enerji'nin vizyonu, ülkemizin kısıtlı kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirecek ve bunu yaparken çevre kirliliğini ortadan kaldıracak yeni teknolojiler geliştiren ve mevcut teknolojilerin daha verimli hale gelmesini sağlayan lider bir mühendislik ve enerji yatırım firması olmaktır. Altaca Enerji olarak birinci görevimiz ülkemizi yenilenebilir enerji alanında en ileri noktalara taşıyıp örnek ülke konumuna getirmek ve ülkemizin ekonomik gelişimine maksimum katkıyı sağlamaktır.