HAMMADELER

Catliq teknolojisi, kuru atık ve biyokütle ile çalışabilen mevcut yakma ve gazlaştırma teknolojilerinin aksine, %50'den fazla su ihtiva eden ıslak atık ve biyokütlelerden enerji üretmek için optimize edilmiştir.

Catliq teknolojisi geniş bir hammadde yelpazesine sahiptir ve ekonomik değeri olmayan girdileri de hammadde olarak kullanabilmektedir. Bunların başlıcaları;

 

  • Arıtma tesisi çamurları
  • Büyükbaş hayvan atıkları
  • Kümes hayvanları atıkları
  • Gıda endüstrisi artıkları
  • Orman atıkları
  • Etanol ve bio-dizel üretimi artıkları
  • Yosunlar

 

Hammaddeler ayrı ayrı kullanılabildiği gibi karıştırılarak da kullanılabilmektedir.