GÖNEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ

Altaca Enerji'nin kendi bünyesindeki Mühendislik Grubu tarafından, TÜBİTAK MAM ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile projelendirilmiş ve inşaatı Altaca İnşaat tarafından gerçekleştirilmiş olanToros Gönen Yenilenebilir Enerji ve Gübre Üretim tesisleri Türkiye’nin en büyük entegre biyogaz ve organik gübre üretim kuruluşudur.

Toplam 100,000 m2 arazi üzerinde kurulu bulunan Toros Gönen Enerji sıfır sıvı atik deşarjı prensipli işletme hedefi ve uygulanan son derece gelişmiş baca gazi arıtma ve isi geri kazanım sistemleriyle tamamen çevreye saygılı bir işletmedir.

Tesislerde kullanılan hammaddelerin tamamı yakın çevredeki büyükbaş hayvan ve tavuk çiftliklerinden, mezbahalardan, tarım işletmelerinden ve gıda fabrikalarından sağlanmaktadır. Üretilen elektrik enerjisi ve organik gübrenin sağladığı ekonomik değere ilave olarak gerçekleştirilmekte olan 400 ton/gün organik atik bertarafı Gönen ve havalisinde çevre kirliliğinin azaltılması konusunda çok etkin bir görev üstlenmektedir.

Entegre tesisin bileşenleri su şekilde sıralanabilir:

 • CatLiq (Sentetik Petrol) Üretim Tesisi
 • Biyogaz Tesisi
 • Sıvı Organik Gübre Fabrikası
 • Katı Organik Gübre Fabrikası
 • Hümik Asit Fabrikası
 • Kapalı Kompostlama Alanı
 • Çalışma grafiği : 7 gün / 24 saat
 • Kapalı Tamamlanmış Ürün Deposu
 • Tarım Atıkları Ön Işleme Tesisi
 • Tarım Atıkları Depolama Havuzu
 • Laboratuvar
 • Mekanik Atölyesi
 • Isı Merkezi
 • İdari Binalar ve Yemekhane