CATLIQ TEKNOLOJİSİ

Catliq (Catalytic Liquefaction), organik atıkları ve biyoması süper kritik şartlar altında yüksek kaliteli ham petrole çevirmekte kullanılan bir nanoteknoloji uygulamasıdır. Çığır açan bu teknolojinin temel prensibi moleküller arasındaki bağları alkali bir ortamda, çok yüksek sıcaklık ve çok yüksek basınç altında kopardıktan sonra patenti firmamıza ait homojen ve heterojen katalizörler yardımıyla Karbon (C) ve Hidrojen (H) atomlarının yeniden dizilmesini sağlayarak hidrokarbonlar yani ham petrol oluşmasını sağlamaktır. Proses esnasında açığa çıkan su ve mineraller ayrıştırılmakta ve üretimin sürekliliği ve ürünün kalitesi garanti altına alınmaktadır.

Caltiq proseste kullanılan her 1 birim enerji karşılığında 7 enerji üreten bir "net enerji" üretim teknolojisidir. Örneğin, Catliq hammadde olarak kullanılan 1 birim organik atıktan biyogaz teknolojisine göre tam 5 kat daha fazla enerji üretmektedir. Ayrıca, ancak kuru maddelerle iyi sonuçlar veren gazlaştırma teknolojilerinden farklı olarak Catliq, arıtma çamurları, hayvan atıkları, yiyecek fabrikalarının atıkları gibi düşük değerli ıslak atıkları da verimli bir şekilde işlemek üzere optimize edilmiştir.