TOROS MERAM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Toros Meram Yenilenebilir Enerji ve Organik Gübre Tesisleri Konya İli, Meram İlçesi sınırları dahilinde, 100 dekar arazi üzerinde aşağıdaki ünitelerin birbirine tam entegrasyonu ile kurulmuş ve devreye alınmıştır.

 • 1- Biyogaz tesisi
 • 2- Katı organik ve organomineral gübre fabrikası
 • 3- Sıvı organik ve organomineral gübre fabrikası

 

Biyogaz Tesisi:

 • Elektrik üretim kapasitesi : 6 MW
 • Kapasite kullanım faktörü : %80
 • Reaktör sayısı : 5 adet
 • Gaz motoru sayısı : 4 adet
 • Çalışma prensibi : Mezofilik
 • Desülfirizasyon ünitesi : Bakteriyolojik
 • Çalışma grafiği : 7 gün / 24 saat

 

Tesis hammadeleri (girdileri):

 • Tavuk çiftliği atıkları
 • Büyükbaş hayvan atıkları
 • Mısır sapları ve saman
 • Kostikli süt fabrikası atıkları
 • Mezbaha atıkları
 • Diğer organik endüstriyel atıklar

 

Katı Organik ve Organomineral Gübre Fabrikası:

Tesis hammadeleri (girdileri):

 • Biyogaz Tesisi Posası
 • Biyogaz jeneratörleri eksoz gazıyla ısıtılmış sıcak hava
 • Biyogaz jeneratörleri ceket soğutmasından elde edilen sıcak su

 

Tesis çıktıları:

 • Kuru, granül, hijyenik, stabilize organik ve organomineral gübre

 

Sıvı Organik ve Organomineral Gübre Fabrikası:

Tesis girdileri:

 • Biyogaz tesisi atık suyu
 • Biyogaz jeneratörleri ekzoz gazıyla ısıtılmış sıcak hava
 • Biyogaz jeneratörleri ceket soğutmasından elde edilen sıcak su

 

Tesis çıktıları:

 • %40 katı madde oranında, hijyenik, stabilize, organik ve organomineral sıvı gübre