BİYOGAZ TESİSİ

Gönen Yenilenebilir Enerji Kompleksi'nde entegre sistemin ilk halkası biyogaz tesisinden oluşmaktadır. Kapasite kullanımında Türkiye lideri konumundaki biyogaz tesisimiz, asıl amacı olan elektrik üretimini gerçekleştirirken ayni zamanda CatLiq tesisi için ve organik gübre fabrikaları için hammadde ön hazırlama ünitesi görevini de görmektedir.

 

Doğada bulunan tüm doğal hidrokarbonlar (ham petrol, doğal gaz, kömür...) organik maddelerin bozunması ile oluşur. Çamurlara karışan canlı kalıntılarının içerdiği karmaşık hidrojen ve karbon molekülleri jeolojik zaman içerisinde, ısı ve basınç etkisiyle parçalanıp hidrokarbonları oluştururlar.

 

Tesis Genel Bilgileri:

 • Elektrik üretim kapasitesi : 3.7 MW
 • Kapasitesi faktörü : %95
 • Reaktör sayısı : 3 adet
 • Gaz tribünü sayısı : 3 adet
 • Çalışma prensibi : Termofilik
 • Desulfirizasyon ünitesi : Bakteriyolojik
 • Çalışma grafiği : 7 gün / 24 saat

 

Tesis hammaddeleri (girdileri):

 • Tavuk çiftliği atıkları
 • Büyükbaş hayvan atıkları
 • Pirinç kavuzu ve pirinç sapları
 • Kostikli süt fabrikası atıkları
 • Mezbaha atıkları
 • Maya fabrikası atıkları
 • Diğer organik endüstriyel atıklar