AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ

21. yüzyılın ortalarına doğru hızla ilerleyen dünyamızda sadece teknoloji kullanıcısı olmak artık bir ülkenin gelişmişliğini ölçmek için yeterli bir gösterge değildir. Günümüzde asıl geçerli olan, teknoloji kullanan değil teknoloji üreten ülke olabilmektir. Bu nedenle Altaca Enerji, Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermekte ve Türk bilim insanları ve mühendisleri tarafından yerli teknolojilerin geliştirilmesi için ciddi miktarda kaynak ve zaman ayırmaktadır.

GOSB Teknopark içerisinde yer alan Ar-Ge merkezimizde Tübitak ve Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yürütmekte olduğumuz çalışmalarımızda aşağıdaki konularda yeni teknolojiler geliştirmeyi ve bu teknolojileri patentlemeyi başarmış olmanın ve mevcut teknolojileri daha ileri taşıyarak hem kendi tesislerimizin verimini arttırmış olmanın hem de bu teknolojileri diğer sanayicilerin kullanımına sunmuş olmanın gururunu taşıyoruz.

 

Yerli biyogaz teknolojisi

 

Katı ve sıvı organik gübre teknolojileri

 

Catliq - Sentetik petrol üretim teknolojisi

 

Hümik asit üretim merkezi